بارگذاری...

موقعیت ملک: <span>استرابادی</span>

مقایسه املاک

مقایسه

10 ملک یافت شد

پیش فروش آپارتمان ۱۱۸ متر_استرابادی

استرابادی

نمایش جزئیات

توضیحات

کد ملک : ۱۳۰ پیش فروش آپارتمان ۱۱۸ متر مربع تعداد طبقات:…

قیمت برای قیمت تماس بگیرید
نمایش جزئیات

فروش اپارتمان۱۲۰متر-استرابادی

استرابادی۸

نمایش جزئیات

توضیحات

فروش اپارتمان۱۲۰متر تعداد طبقات:۴ تعداد واحد:۸ طبقه:۳ تحویل برج ۹

قیمت برای قیمت تماس بگیرید
نمایش جزئیات

فروش اپارتمان۱۲۸متر-استرابادی

استرابادی۱۴

نمایش جزئیات

توضیحات

فروش اپارتمان۱۲۸متر تعداد طبقات:۴ تعداد واحد:۸ طبقه:۱

قیمت برای قیمت تماس بگیرید
نمایش جزئیات

فروش اپارتمان۱۲۸متر-استرابادی

استرابادی

نمایش جزئیات

توضیحات

فروش اپارتمان ۱۲۸ متر تعداد طبقات:۶ تعداد واحد:۱۲ طبقه:۶

قیمت برای قیمت تماس بگیرید
نمایش جزئیات

فروش اپارتمان۱۵۵متر-استرابادی

استرابادی

نمایش جزئیات

توضیحات

فروش اپارتمان۱۵۵متر تعداد طبقات:۶ تعداد واحد:۱۲ طبقه:۴

قیمت برای قیمت تماس بگیرید
نمایش جزئیات

فروش اپارتمان۱۵۵متر-استرابادی

استرابادی

نمایش جزئیات

توضیحات

فروش اپارتمان۱۵۵متر تعداد طبقات:۶ تعداد واحد:۱۲ طبقه:۲

قیمت برای قیمت تماس بگیرید
نمایش جزئیات