بارگذاری...

موقعیت ملک: <span>شالیکوبی-عدالت</span>

مقایسه املاک

مقایسه

10 ملک یافت شد

فروش اپارتمان۹۰متر-شالیکوبی

شالیکوبی-عدالت۱۲

نمایش جزئیات

توضیحات

فروش اپارتمان۹۰متر تعداد طبقات:۴ تعداد واحد:۸ طبقه:۴ اسانسور:ندارد

قیمت برای قیمت تماس بگیرید
نمایش جزئیات

فروش اپارتمان۱۱۴متر-شالیکوبی

شالیکوبی-عدالت۴۷

نمایش جزئیات

توضیحات

فروش اپارتمان۱۱۴متر تعداد طبقات:۴ تعداد واحد:۸ طبقه:۴ سن بنا:۹

قیمت برای قیمت تماس بگیرید
نمایش جزئیات

فروش اپارتمان۱۴۵متر-شالیکوبی

شالیکوبی-عدالت۶

نمایش جزئیات

توضیحات

فروش اپارتمان۱۴۵متر تعداد طبقات۶ تعداد واحد:۱۲ طبقه:۴

قیمت برای قیمت تماس بگیرید
نمایش جزئیات

فروش اپارتمان۲۰۵ متر-عدالت۲۲

عدالت۲۲

نمایش جزئیات

توضیحات

فروش اپارتمان۲۰۵ متر تعدادطبقات:۴ تعدادواحد:۸ طبقه:۱ سن بنا بالای۲۰سال نما:سنگ

قیمت برای قیمت تماس بگیرید
نمایش جزئیات

فروش اپارتمان۱۱۰متر-شالیکوبی،سراه میرعبداللهی

شالیکوبی،سراه میرعبداللهی

نمایش جزئیات

توضیحات

فروش اپارتمان۱۱۰ متر تعداد واحد:۸ طبقه:۱

قیمت برای قیمت تماس بگیرید
نمایش جزئیات

فروش اپارتمان۸۰متر-شالیکوبی،سراه میرعبداللهی

شالیکوبی،سراه میرعپداللهی

نمایش جزئیات

توضیحات

فروش اپارتمان ۸۰ متر تعداد واحد:۸ طبقه:۴

قیمت برای قیمت تماس بگیرید
نمایش جزئیات